fbpx

Dbaj o siebie – ogólnopolski program 40+

Wiemy, że dbanie o siebie jest ważne. Dzięki badaniom wiele chorób jesteśmy w stanie wykryć już na wstecznym etapie, dlatego polecamy skorzystać z programu 40+ i przekazać tę informację dalej. 

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. 

Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Trzy pakiety badań.

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Cel wprowadzenia Profilaktyki 40 PLUS.

Nowy program zdrowotny pn. „Profilaktyka 40 PLUS” zostanie wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego. Przyjęto, że będzie  realizowany  od 1 lipca  do 31 grudnia 2021 r.

W ocenie resortu zdrowia upłynęło za mało czasu, aby program mógł spełnić swoje zadanie i odpowiedzieć na realne potrzeby zdrowotne – szczególnie że znacząco wzrosły one w dobie pandemii i wymuszonych nią zmianach stylu życia.

– Dlatego też mając na uwadze konsekwencje jakie niesie obecna sytuacja epidemiczna zasadne jest wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego, który pozwoli na powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych – wskazuje MZ w ocenie skutków regulacji.

Program “Profilaktyka 40 plus” zostanie zatem przedłużony o kolejne 6 miesięcy do 30 czerwca 2022 r. Wydłużenia ulegnie też etap ewaluacji programu – potrwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji, czyli do dnia 30 września 2022 r.

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci  (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

Jak się zapisać do programu Profilaktyka 40 PLUS?

Z programu Profilaktyka 40 PLUS mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie osoby powyżej 40 roku życia. Aby otrzymać skierowanie na badania należy wypełnić ankietę, która znajduje się w Internetowym Koncie Pacjenta. Dzięki temu krótkiemu formularzowi możliwa jest ocena podstawowych czynników ryzyka oraz dobranie najbardziej optymalnych dla danej osoby badań.

Po uzupełnieniu omawianej ankiety pacjent otrzymuje e-skierowanie, za pomocą którego może zarejestrować się do placówki przeprowadzającej badania. Należy udać się wówczas do niej z dowodem osobistym.

W przypadku osób, które nie korzystają z Internetowego Konta Pacjenta możliwe jest także zapisanie się do programu poprzez skorzystanie z infolinii Domowej Opieki Medycznej, dostępnej pod numerem telefonu 22 735 39 53.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *